Magazyn Arigato

Azjatycki komiks i animacja

Jesteśmy grupą entuzjastów, którzy w wolnym czasie po pracy składają sobie magazyn o swoim hobby. Mamy dużo lat (zwłaszcza łącznie).

Założyliśmy także wydawnictwo komiksowe pod nazwą Studio Lain.

 

REDAKTOR NACZELNY: Arkadiusz Dzierżawski
a.dzierzawski@magazyn-arigato.pl

Z-CA REDAKTORA NACZELNEGO
Małgorzata Matachowska

SEKRETARZ REDAKCJI:
Marcin Łukaszewski

SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE:
Magdalena Jakubowska, Arkadiusz Dzierżawski

LOGO PISMA: Agnieszka Nowak

KOREKTA: Małgorzata Matachowska, Damian Pietrzak

ZESPÓŁ: Paweł Plitt, Katarzyna Płoszaj, Michał R. Wiśniewski,
Jacek Więckowski, Jarosław Knaś, Łukasz Spierewka,
Kamila Rusiecka, Adam Miadzielec, Krystian Kruk, Harlock,
Jarosław Przewoźniak, Anna Szumacher, Patryk Zaremski,
Andżelika Korczak, Patrycja Gach, Michał Kumik, Bartosz Pochwat
[Tomasz Kowalczyk]

Adres redakcji:
ul. Sobieskiego 20a/5
14-202 Iława
tel. 512 257 985
mail: a.dzierzawski@magazyn-arigato.pl
www.magazyn-arigato.pl

Arigato #25